Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej rozpoczął się w roku akademickim 2017/2018. W części teoretycznej program nauczania będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w czasie tzw. przerwy wakacyjnej.
  • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.